Προσωπικό

Προσωπικό

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Θέση
1 Άννα Κωνσταντινίδου Χημικός Μηχανικός Συντονίστρια Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ
2 Σταύρος Τσιαντικούδης Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος PhD Υπεύθυνος Τμήματος Διαχείρισης και Προστασίας
3 Σύλβια Ζακκάκ Βιολόγος MSc, Ορνιθολόγος Υπεύθυνη Τμήματος Παρακολούθησης/Επόπτευσης και εφαρμογών διαχείρισης
4 Χαράλαμπος Παπαλεξανδρής Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος MSc Υπεύθυνος Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας
5 Μαρία Κούρδoγλου Οικονομολόγος Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών
6 Δέσποινα Αλεξίου Συνοδός επισκεπτών στο δάσος Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας
7 Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη Συνοδός επισκεπτών στο δάσος Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας
8 Χρυσούλα Μπαμπάκα Συνοδός επισκεπτών στο δάσος Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας
9 Αθανάσιος Χαλιβελέντζιος Δασοπόνος, Επόπτης – Φύλακας Τμήμα Παρακολούθησης/Επόπτευσης και εφαρμογών διαχείρισης
10 Ιωάννης Τζιαμπάζης Ειδικός Δασικής Προστασίας, Επόπτης – Φύλακας Τμήμα Παρακολούθησης/Επόπτευσης και εφαρμογών διαχείρισης
11 Ελευθερία Μπασιανιώτη Επόπτης – Φύλακας Τμήμα Παρακολούθησης/Επόπτευσης και εφαρμογών διαχείρισης
12 Δήμητρα Γκεζερλή Φύλακας – Εργάτης γενικών καθηκόντων Τμήμα Διαχείρισης και Προστασίας
13 Γεώργιος Γιαννακίδης Φύλακας – Εργάτης γενικών καθηκόντων Τμήμα Διαχείρισης και Προστασίας

Εξωτερικοί συνεργάτες

1 Ευτυχία Τριβυζά Δικηγόρος Νομικός σύμβουλος
2 Ιωάννης Κανελάκης Οικονομολόγος Λογιστική υποστήριξη