Είδη Πουλιών

Α/Α Λατινική ονομασία Ελληνική ονομασία Αγγλική ονομασία Κόκκινο Βιβλίο (2008) Κόκκινος κατάλογος της IUCN (2008) Οδηγία 2009/147/ΕΕ
1 Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι Little Grebe
2 Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς Little Bittern I
3 Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας Black-crowned Night-heron Σχεδόν απειλούμενο I
4 Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς Little Egret I
5 Casmerodius albus Αργυροτσικνιάς Great Egret Τρωτό I
6 Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς Grey Heron
7 Ciconia nigra Μαύροπελαργός Black Stork Κινδυνεύον I
8 Ciconia ciconia Λευκός πελαργός White Stork Τρωτό I
9 Anas penelope Σφυριχτάρι Eurasian Wigeon II/1; III/2
10 Anas crecca Κιρκίρι Teal II/1; III/2
11 Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη πάπια Mallard II/1; III/1
12 Anas acuta Ψαλίδα Northern PΠΜail II/1; III/2
13 Anas querquedula Σαρσέλα Garganey Τρωτό II/1
14 Anas clypeata Χουλιαρόπαπια Northern Shoveler II/1; III/2
15 Pernis apivorus Σφηκιάρης European Honey-buzzard I
16 Milvus migrans Τσίφτης Black Kite Κρισίμως κινδυνεύον I
17 Milvus milvus Ψαλιδιάρης Red Kite Ανεπαρκώς γνωστό Σχεδόν απειλούμενο I
18 Haliaeetus albicilla Θαλασσαετός White-tailed Eagle Κρισίμως κινδυνεύον I
19 Gypaetus barbatus Γυπαετός Lammergeier Κρισίμως κινδυνεύον I
20 Neophron percnopterus Ασπροπάρης Egyptian Vulture Κρισίμως κινδυνεύον Κινδυνεύον I
21 Gyps fulvus Όρνιο Griffon Vulture Τρωτό/Κρισίμως κινδυνεύον I
22 Aegypius monachus Μαυρόγυπας Cinereous Vulture Κινδυνεύον Σχεδόν απειλούμενο I
23 Circaetus gallicus Φιδαετός Short-toed Snake-eagle Σχεδόν απειλούμενο I
24 Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος Western Marsh-harrier Τρωτό I
25 Circus cyaneus Χειμωνόκιρκος Northern Harrier I
26 Circus macrourus Στεπόκιρκος Pallid Harrier Ανεπαρκώς γνωστό Σχεδόν απειλούμενο I
27 Circus pygargus Λιβαδόκιρκος Montagu’s Harrier Κρισίμως κινδυνεύον I
28 Accipiter gentilis Διπλοσάϊνο Northern Goshawk
29 Accipiter nisus Ξεφτέρι Eurasian Sparrowhawk
30 Accipiter brevipes Σαΐνι Levant Sparrowhawk I
31 Buteo buteo Γερακίνα Common Buzzard
32 Buteo rufinus Αετογερακίνα Long-legged Buzzard Τρωτό I
33 Buteo lagopus Χιονογερακίνα Rough-legged Hawk
34 Aquila pomarina Κραυγαετός Lesser Spotted Eagle Κινδυνεύον I
35 Aquila clanga Στικταετός Greater Spotted Eagle Κινδυνεύον Τρωτό I
36 Aquila nipalensis Στεπαετός Steppe Eagle
37 Aquila heliaca Βασιλαετός Eastern Imperial Eagle Κρισίμως κινδυνεύον Τρωτό I
38 Aquila chrysaetos Χρυσαετός Golden Eagle Κινδυνεύον I
39 Aquila pennata Γερακαετός Booted Eagle Κινδυνεύον I
40 Aquila fasciata Σπιζαετός Bonelli’s Eagle Τρωτό I
41 Pandion haliaetus Ψαραετός Osprey I
42 Falco naumanni Κιρκινέζι Lesser Kestrel Τρωτό Τρωτό I
43 Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο Common Kestrel
44 Falco vespertinus Μαυροκιρκίνεζο Red-footed Falcon Ανεπαρκώς γνωστό Σχεδόν απειλούμενο I
45 Falco columbarius Νανογέρακο Merlin I
46 Falco subbuteo Δεντρογέρακο Eurasian Hobby
47 Falco eleonorae Μαυροπετρίτης Eleonora’s Falcon I
48 Falco biarmicus Χρυσογέρακο Lanner Falcon Κινδυνεύον I
49 Falco cherrug Στεπογέρακο Saker Falcon Κρισίμως κινδυνεύον Κινδυνεύον I
50 Falco peregrinus Πετρίτης Peregrine Falcon I
51 Alectoris chukar Νησιώτικη πέρδικα Chukar II/2
52 Perdix perdix Πεδινή πέρδικα Grey Partridge Κινδυνεύον II/1; III/1
53 Coturnix coturnix Ορτύκι Common Quail II/2
54 Rallus aquaticus Νεροκοτσέλα Water Rail II/2
55 Gallinula chloropus Νερόκοτα Common Moorhen II/2
56 Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής Little Ringed Plover
57 Gallinago gallinago Μπεκατσίνι Common Snipe II/1; III/2
58 Scolopax rusticola Μπεκάτσα Eurasian Woodcock II/1; III/2
59 Tringa ochropus Δασότρυγγας Green Sandpiper
60 Tringa glareola Λασπότρυγγας Wood Sandpiper I
61 Actitis hypoleucos Ακτίτης Common Sandpiper
62 Larus cachinnans Ασημόγλαρος της Κασπίας Mew Gull II/2
63 Columba livia Αγριοπερίστερο Rock Pigeon II/1
64 Columba oenas Φασσοπερίστερο Stock Dove Σχεδόν απειλούμενο II/2
65 Columba palumbus Φάσσα Common Wood-pigeon II/I; III/I
66 Streptopelia decaocto Δεκαοχτούρα Eurasian Collared-dove II/2
67 Streptopelia turtur Τρυγόνι European Turtle-dove II/2
68 Cuculus canorus Κούκος Common Cuckoo
69 Tyto alba Τυτώ Barn Owl
70 Otus scops Γκιώνης Common Scops-owl
71 Bubo bubo Μπούφος Eurasian Eagle-owl I
72 Athene noctua Κουκουβάγια Little Owl
73 Strix aluco Χουχουριστής Tawny Owl
74 Asio otus Νανόμπουφος Long-eared Owl
75 Asio flammeus Βαλτόμπουφος Short-eared Owl Ανεπαρκώς γνωστό I
76 Caprimulgus europaeus Γιδοβύζι Eurasian Nightjar I
77 Apus apus Σταχτάρα Common Swift
78 Apus pallidus Ωχροσταχτάρα Pallid Swift
79 Tachymarptis melba Βουνοσταχτάρα Alpine Swift
80 Alcedo atthis Αλκυόνη Common Kingfisher Ανεπαρκώς γνωστό I
81 Merops apiaster Μελισσοφάγος European Bee-eater
82 Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα European Roller Τρωτό Σχεδόν απειλούμενο I
83 Upupa epops Τσαλαπετεινός Eurasian Hoopoe
84 Jynx torquilla Στραβολαίμης Eurasian Wryneck
85 Picus canus Σταχτής Δρυοκολάπτης Grey-faced Woodpecker Σχεδόν απειλούμενο I
86 Picus viridis Πράσινος Δρυοκολάπτης Eurasian Green Woodpecker
87 Dryocopus martius Μαύρος Δρυοκολάπτης Black Woodpecker I
88 Dendrocopos major Πευκοδρυοκολάπτης Great Spotted Woodpecker
89 Dendrocopos syriacus Βαλκανικός Δρυοκολάπτης Syrian Woodpecker I
90 Dendrocopos medius Μεσαίος Δρυοκολάπτης Middle Spotted Woodpecker I
91 Dendrocopos leucotos Λευκονώτης White-backed Woodpecker Σχεδόν απειλούμενο I
92 Dendrocopos minor Νανοδρυοκολάπτης Lesser Spotted Woodpecker
93 Melanocorypha calandra Γαλιάντρα Calandra Lark Τρωτό I
94 Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα Greater Short-toed Lark I
95 Galerida cristata Κατσουλιέρης Crested Lark
96 Lullula arborea Δεντροσταρήθρα Wood Lark I
97 Alauda arvensis Σταρήθρα Eurasian Skylark Σχεδόν απειλούμενο II/2
98 Riparia riparia Οχθοχελίδονο Sand Martin
99 Hirundo rupestris Βραχοχελίδονο Eurasian Crag-martin
100 Hirundo rustica Σταυλοχελίδονο Barn Swallow
101 Hirundo daurica Μιλτοχελίδονο Red-rumped Swallow
102 Delichon urbicum Λευκοχελίδονο Northern House-martin
103 Anthus campestris Ωχροκελάδα Tawny Pipit I
104 Anthus trivialis Δεντροκελάδα Tree Pipit
105 Anthus pratensis Λιβαδοκελάδα Meadow Pipit
106 Anthus cervinus Κοκκινοκελάδα Red-throated Pipit
107 Anthus spinoletta Νεροκελάδα Water Pipit
108 Motacilla flava Κιτρινοσουσουράδα Yellow Wagtail
109 Motacilla citreola Κιτροσουσουράδα Citrine Wagtail
110 Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα Grey Wagtail
111 Motacilla alba Λευκοσουσουράδα White Wagtail
112 Cinclus cinclus Νεροκότσυφας White-throated Dipper
113 Troglodytes troglodytes Τρυποφράχτης WΠΜer Wren
114 Prunella modularis Θαμνοψάλτης Hedge Accentor
115 Erithacus rubecula Κοκκινολαίμης European Robin
116 Luscinia luscinia Τσιχλαηδόνι Thrush Nightingale
117 Luscinia megarhynchos Αηδόνι Common Nightingale
118 Phoenicurus ochruros Καρβουνιάρης Black Redstart
119 Phoenicurus phoenicurus Φοινίκουρος Common Redstart
120 Saxicola rubetra Καστανολαίμης Whinchat
121 Saxicola torquatus Μαυρολαίμης Common Stonechat
122 Oenanthe isabellina Αμμοπετρόκλης Isabelline Wheatear Σχεδόν απειλούμενο
123 Oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόκλης Northern Wheatear
124 Oenanthe pleschanka Παρδαλοπετρόκλης Pied Wheatear I
125 Oenanthe hispanica Ασπροκωλίνα Black-eared Wheatear
126 Monticola saxatilis Πυροκότσυφας Rufous-tailed Rock-thrush
127 Monticola solitarius Γαλαζοκότσυφας Blue Rock-thrush
128 Turdus torquatus Χιονοκότσυφας Ring Ouzel
129 Turdus merula Κότσυφας Eurasian Blackbird II/2
130 Turdus pilaris Κεδρότσιχλα Fieldfare II/2
131 Turdus philomelos Τσίχλα Song Thrush II/2
132 Turdus iliacus Κοκκινότσιχλα Redwing II/2
133 Turdus viscivorus Γερακότσιχλα Mistle Thrush II/2
134 Cettia cetti Ψευταηδόνι Cetti’s Warbler
135 Acrocephalus palustris Βαλτοποταμίδα Marsh Warbler
136 Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα Great Reed-warbler
137 Hippolais pallida Ωχροστριτσίδα Eastern Olivaceous Warbler
138 Hippolais olivetorum Λιοστριτσίδα Olive-tree Warbler Σχεδόν απειλούμενο I
139 Hippolais icterina Κιτρινοστριτσίδα Icterine Warbler
140 Sylvia cantillans Κοκκινοτσιροβάκος Subalpine Warbler
141 Sylvia melanocephala Μαυροτσιροβάκος Sardinian Warbler
142 Sylvia hortensis Μελωδοτσιροβάκος Orphean Warbler
143 Sylvia nisoria Γερακοτσιροβάκος Barred Warbler Σχεδόν απειλούμενο I
144 Sylvia curruca Βουνοτσιροβάκος Lesser Whitethroat
145 Sylvia communis Θαμνοτσιροβάκος Common Whitethroat
146 Sylvia borin Κηποτσιροβάκος Garden Warbler
147 Sylvia atricapilla Μαυροσκούφης Blackcap
148 Phylloscopus orientalis Βουνοφυλλοσκόπος Eastern Bonelli’s Warbler
149 Phylloscopus sibilatrix Δασοφυλλοσκόπος Wood Warbler
150 Phylloscopus collybita Δεντροφυλλοσκόπος Common Chiffchaff
151 Phylloscopus trochilus Θαμνοφυλλοσκόπος Willow Warbler
152 Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος Goldcrest
153 Regulus ignicapilla Πυροβασιλίσκος Firecrest
154 Muscicapa striata Σταχτομυγοχάφτης Spotted Flycatcher
155 Ficedula parva Νανομυγοχάφτης Red-breasted Flycatcher Ανεπαρκώς γνωστό I
156 Ficedula semitorquata Δρυομυγοχάφτης Semi-collared Flycatcher Ανεπαρκώς γνωστό Σχεδόν απειλούμενο I
157 Ficedula albicollis Κρικομυγοχάφτης Collared Flycatcher I
158 Ficedula hypoleuca Μαυρομυγοχάφτης European Pied Flycatcher
159 Aegithalos caudatus Αιγίθαλος Long-tailed Tit
160 Parus palustris Καστανοπαπαδίτσα Marsh Tit
161 Parus lugubris Κλειδωνάς Sombre Tit
162 Parus ater Ελατοπαπαδίτσα Coal Tit
163 Cyanistes caeruleus Γαλαζοπαπαδίτσα Blue Tit
164 Parus major Καλόγερος Great Tit
165 Sitta europaea Δεντροτσοπανάκος Wood Nuthatch
166 Sitta neumayer Βραχοτσοπανάκος Western Rock-nuthatch
167 Certhia familiaris Βουνοδεντροβάτης Eurasian Treecreeper
168 Certhia brachydactyla Καμποδεντροβάτης Short-toed Treecreeper
169 Oriolus oriolus Συκοφάγος Eurasian Golden Oriole
170 Lanius collurio Αετομάχος Red-backed Shrike I
171 Lanius minor Σταχτοκεφαλάς Lesser Grey Shrike Σχεδόν απειλούμενο I
172 Lanius excubitor Διπλοκεφαλάς Great Grey Shrike Ανεπαρκώς γνωστό
173 Lanius senator Κοκκινοκεφαλάς Woodchat Shrike
174 Lanius nubicus Παρδαλοκεφαλάς Masked Shrike Σχεδόν απειλούμενο I
175 Garrulus glandarius Κίσσα Eurasian Jay II/2
176 Pica pica Καρακάξα Black-billed Magpie II/2
177 Corvus monedula Κάργια Eurasian Jackdaw II/2
178 Corvus frugilegus Χαβαρόνι Rook II/2
179 Corvus corone Σταχτοκουρούνα Carrion Crow II/2
180 Corvus corax Κόρακας Common Raven
181 Sturnus vulgaris Ψαρόνι Common Starling II/2
182 Sturnus roseus Αγιοπούλι Rosy Starling
183 Passer domesticus Σπιτοσπουργίτης House Sparrow
184 Passer hispaniolensis Χωραφοσπουργίτης Spanish Sparrow
185 Passer montanus Δεντροσπουργίτης Eurasian Tree Sparrow
186 Fringilla coelebs Σπίνος Eurasian Chaffinch
187 Fringilla montifringilla Χειμωνόσπινος Brambling
188 Serinus serinus Σκαρθάκι European Serin
189 Carduelis chloris Φλώρος European Greenfinch
190 Carduelis carduelis Καρδερίνα European Goldfinch
191 Carduelis spinus Λούγαρο Eurasian Siskin
192 Carduelis cannabina Φανέτο Eurasian Linnet
193 Loxia curvirostra Σταυρομύτης Red Crossbill
194 Pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας Eurasian Bullfinch
195 Coccothraustes coccothraustes Κοκκοθραύστης Hawfinch
196 Emberiza citrinella Χρυσοτσίχλονο Yellowhammer
197 Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο Cirl Bunting
198 Emberiza cia Βουνοτσίχλονο Rock Bunting
199 Emberiza hortulana Βλαχοτσίχλονο Ortolan Bunting I
200 Emberiza caesia Φρυγανοτσίχλονο Cretzschmar’s Bunting I
201 Emberiza schoeniclus Καλαμοτσίχλονο Reed Bunting
202 Emberiza melanocephala Αμπελουργός Black-headed Bunting
203 Miliaria calandra Τσιφτάς Corn Bunting