Προσωπικό

Προσωπικό

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Θέση
1 Άννα Κωνσταντινίδου Χημικός Μηχανικός Συντονίστρια Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ
2 Μαρία Κούρδoγλου Οικονομολόγος Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών
3 Σύλβια Ζακκάκ Βιολόγος PhD, Ορνιθολόγος Υπεύθυνη Τμήματος Παρακολούθησης/Επόπτευσης και εφαρμογών διαχείρισης
4 Σταύρος Τσιαντικούδης Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος PhD Υπεύθυνος Τμήματος Διαχείρισης και Προστασίας
5 Χαράλαμπος Παπαλεξανδρής Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνος Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας
6 Αθανάσιος Χαλιβελέντζιος Δασοπόνος, Επόπτης – Φύλακας Τμήμα Παρακολούθησης/Επόπτευσης και εφαρμογών διαχείρισης
7 Ιωάννης Τζιαμπάζης Ειδικός Δασικής Προστασίας, Επόπτης – Φύλακας Τμήμα Παρακολούθησης/Επόπτευσης και εφαρμογών διαχείρισης
8 Δέσποινα Αλεξίου Συνοδός επισκεπτών στο δάσος Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας
9 Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη Συνοδός επισκεπτών στο δάσος Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας
10 Χρυσούλα Μπαμπάκα Συνοδός επισκεπτών στο δάσος Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας
11 Δήμητρα Γκεζερλή Φύλακας – Εργάτης γενικών καθηκόντων Τμήμα Διαχείρισης και Προστασίας
12 Γεώργιος Γιαννακίδης Φύλακας – Εργάτης γενικών καθηκόντων Τμήμα Διαχείρισης και Προστασίας

Εξωτερικοί συνεργάτες

1 Χρήστος Κενανίδης Δικηγόρος Νομικός σύμβουλος
2 Μενέλαος Μαλτέζος Οικονομολόγος Λογιστική υποστήριξη