Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση

Στα πλαίσια των δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, οργανώνονται από τον Φορέα Διαχείρισης μια σειρά εκδηλώσεων με σκοπό την μετάδοση της περιβαλλοντικής πληροφορίας, την προβολή της περιοχής και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Στο παραπάνω πλαίσιο υλοποιούνται προγράμματα ενημέρωσης και ξενάγησης στην προστατευόμενη περιοχή, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού, διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων, καθώς και ημερίδων και σεμιναρίων που απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό ανάλογα με την περίπτωση. Στα άμεσα σχέδια του Φορέα Διαχείρισης είναι και η δημιουργία πακέτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης τα οποία θα απευθύνονται σε σχολεία ή και μικρές ομάδες παιδιών.
Το Κέντρο Ενημέρωσης λειτουργεί στη Δαδιά εδώ και είκοσι περίπου χρόνια. Ο ρόλος του είναι να υποδέχεται τον επισκέπτη και να τον βοηθά στην παρατήρηση και την ερμηνεία της φύσης, ενώ παράλληλα τον ενημερώνει για το Εθνικό Πάρκο και τις οικολογικές, πολιτισμικές και άλλες αξίες του. Από το 2003, οπότε και ιδρύθηκε ο Φορέας Διαχείρισης, το Κέντρο Ενημέρωσης έχει περιέλθει στην ευθύνη του. Αυτήν την περίοδο είναι σε διαδικασία εκπόνησης και η μελέτη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του που χρηματοδοτεί ο Φορέας Διαχείρισης. Στο Κέντρο Ενημέρωσης που λειτουργεί καθημερινά ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να επισκεφτεί την έκθεση με το φωτογραφικό και πληροφοριακό υλικό και να παρακολουθήσει ενημερωτικό ντοκιμαντέρ για το Εθνικό Πάρκο. Στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα ξενάγησης από εξειδικευμένο προσωπικό στο παρατηρητήριο αρπακτικών πουλιών ή περιήγησης σε σημαδεμένα μονοπάτια στο δάσος. Επιπλέον διοργανώνονται θεματικές εκδηλώσεις, ανοιχτές στο ευρύ κοινό, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες,  όπως η Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονία στις 21 Μαρτίου, η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου και η Γιορτή πουλιών το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.
Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καθίστανται απαραίτητες προκειμένου οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Δάσους της Δαδιάς να αντιληφθούν τη σημασία της προστατευόμενης περιοχής και τους κανονισμούς που τη διέπουν. Επιπλέον, μέσω των δράσεων αυτών, κάτοικοι και επισκέπτες ενημερώνονται για την υφιστάμενη κατάσταση του Εθνικού Πάρκου και για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις απειλές, σε μία προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν και να συμμετέχουν στην προσπάθεια που γίνεται για την προστασία της περιοχής.