Το Διοικητικό Συμβούλιο

Με βάση την ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/4701/728, 30/01/2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου είναι η εξής:

Τακτικά μέλη
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Θέση στο ΔΣ
1. Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος Π.Ε. Δασολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, Εκπρόσωπος ΥΠ.ΕΝ. Πρόεδρος
2. Πουλιλιός Ευάγγελος Δήμαρχος Σουφλίου, Εκπρόσωπος των εμπλεκόμενων Δήμων Αντιπρόεδρος
3. Βενετίδης Κωνσταντίνος Περιφερειακός Σύμβουλος, εκπρόσωπος, Εκπρόσωπος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Μέλος
4. Κοράκης Γεώργιος Δασολόγος, Εκπρόσωπος της εν γένει επιστημονικής κοινότητας με εμπειρία σε σχετικά θέματα Μέλος
5. Βασιλάκης Δημήτριος Δασολόγος, Εκπρόσωπος της εν γένει επιστημονικής κοινότητας με εμπειρία σε σχετικά θέματα Μέλος
6. Σκαρτσή Θεοδώρα Δασολόγος, Εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) Γραμματέας
7. Πιστόλας Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Έβρου Μέλος
Αναπληρωματικά μέλη
1. Μητσόπουλος Ιωάννης Π.Ε. Διοικητικού, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ
2. Μπαμπάκας Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος Σουφλίου
3. Μοσχοφίδου – Βλάχου Ελεονώρα Περιφερειακή Σύμβουλος, Εκπρόσωπος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
4. Χαλινίδου Ιωάννα Δασολόγος
5. Μητσέλου Μαρία Π.Ε. Γεωτεχνικών, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ
6. Kret Elzbieta – Justyna Περιβαλλοντολόγος
7. Σαρίδου Κωνσταντίνα Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Εκπρόσωπος παραγωγικού φορέα της περιοχής

%cf%86%ce%b5%ce%ba-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%b4%cf%83-%ce%b4%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%82