Επόπτευση – Φύλαξη

H επόπτευση/φύλαξη περιλαμβάνει την πρόληψη και αντιμετώπιση εκείνων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων οι οποίες επιφέρουν πιέσεις στην προστατευόμενη περιοχή.

Τέτοιες δραστηριότητες είναι κυρίως: λαθροθηρία, θήρα εντός περιοχής απαγόρευσης κυνηγιού, λαθροϋλοτομία, όχληση σε περιοχές αναπαραγωγής, τροφοληψίας και ανάπαυσης ειδών της πανίδας, εκχερσώσεις, παράνομη απόθεση σκουπιδιών και μπάζων, κ.ά.

Η δράση περιλαμβάνει περιπολίες στην περιοχή από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης και υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με ιδιαίτερη έμφαση τους χειμερινούς μήνες (περίοδος απαγόρευσης του κυνηγιού), άνοιξη (περίοδος αναπαραγωγής) και καλοκαίρι (αντιπυρική περίοδος).

Υπάρχει συνεργασία με τους τοπικούς φορείς όπως το Δασαρχείο Σουφλίου, το Αστυνομικό Τμήμα Σουφλίου, την Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Διδυμοτείχου μέσου του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σουφλίου. Επιπλέον, ο Φορέας Διαχείρισης βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τους κατοίκους των χωριών του Εθνικού Πάρκου, στην οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση, θεωρώντας ότι για τα ζητήματα προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του αποτελούν τους καλύτερους συνεργάτες και υποστηρικτές του έργου και των δράσεων του ως οι τελικοί χρήστες του οικοσυστήματος αυτού.

Επιπλέον, στο πλαίσιο προγράμματος INTERREG με θέμα “Ανοιχτά πρωτόκολλα και εργαλεία για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εθελοντικών οργανώσεων στον τομέα της πολιτικής προστασίας έναντι φυσικών καταστροφών (Δασικών Πυρκαγιών) στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία – OUTLAND”, δημιουργήθηκε σώμα εθελοντών πυροσβεστών από κατοίκους της περιοχής και πραγματοποιήθηκε εκπαίδευσή τους στην πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών, καθώς και στην παροχή πρώτων βοηθειών. Επιπλέον, ο Φορέας Διαχείρισης προμηθεύτηκε εξοπλισμό τον οποίο παρείχε στους εθελοντές. Οι εθελοντές πυροσβέστες εκπαιδεύτηκαν επίσης στη χρήση σταθμού προειδοποίησης για πυρκαγιές, ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί στο κτήριο του Φορέα Διαχείρισης.