Ενισχυτική τροφοδοσία

Η θέση των γυπών στην κορυφή της τροφικής πυραμίδας, και ιδιαίτερα η διατροφή τους που αποτελείται από νεκρά ζώα, τους καθιστά “καθαριστές της φύσης”, αφού βοηθούν στην απομάκρυνση της νεκρής βιομάζας, συνεισφέροντας στον περιορισμό της διάδοσης ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα.

Η παρουσία των γυπών είναι συνυφασμένη με την κτηνοτροφία καθώς τα νεκρά κτηνοτροφικά ζώα αποτελούν πολύτιμη πηγή τροφής για αυτούς. Έτσι τα πουλιά γνωρίζουν σε ποιες περιοχές θα βρουν τροφή πέρα από την αναζήτηση στη φύση για άγρια ζώα. Τόσο η μείωση της εκτατικής κτηνοτροφίας στην ελληνική ύπαιθρο τις τελευταίες δεκαετίες, όσο και η εφαρμογή αυστηρών κτηνιατρικών και υγειονομικών διατάξεων, έχουν οδηγήσει στη συρρίκνωση του τροφικού αυτού πόρου, επηρεάζοντας σημαντικά τους πληθυσμούς των γυπών.

Με στόχο την αύξηση της διαθέσιμης τροφής για τους γύπες, προσομοιάζοντας κατά το δυνατό τις φυσικές διαδικασίες, στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου εφαρμόζεται πρόγραμμα συμπληρωματικής τροφοδοσίας των γυπών στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, συστηματικά από το 1987, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, μια φορά την εβδομάδα. Το πρόγραμμα συμπληρωματικής τροφοδοσίας των γυπών υποστηρίζεται από  το τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έχει την ευθύνη για την παραλαβή, μεταφορά και τοποθέτηση  της τροφής στους χώρους τροφοδοσίας. Η τροφοδοσία γίνεται με ζώα που έχουν ήδη πεθάνει σε φάρμες και μεταφέρονται εκεί.
Το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου  διαθέτει τρεις περιφραγμένους χώρους ενισχυτικής τροφοδοσίας (στις θέσεις “Δαδιάς”, “Δερβίσι” και “Λόφος”) οι οποίοι ακολουθούν τους όρους λειτουργίας των ταϊστρών, όπως αυτοί αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2003/322. Την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής των όρων λειτουργίας φέρουν οι κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες ανάλογα με το γεωγραφικό σημείο του νομού Έβρου από όπου μεταφέρεται η τροφή. Κάθε τροφοδοσία συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα (εμπορικό έγγραφο, βεβαίωση πλύσης και απολύμανσης του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου οχήματος και δελτίο εργαστηριακής εξέτασης για ΜΣΕ (Μεταδοτική Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια).