Δωρεάν Εισιτήρια

Απαλλάσσονται από την καταβολή εισιτηρίου ξενάγησης οι παρακάτω κατηγορίες επισκεπτών με την επίδειξη σχετικού αποδεικτικού:

  • Τα ΑΜΕΑ και ο συνοδός τους
  • Ξεναγοί με την επίδειξη επαγγελματικής ταυτότητας και οδηγοί τουριστικών λεωφορείων
  • Καθώς και τα παιδιά ηλικίας έως 6 ετών

Οι ταυτότητες πρέπει να είναι σε ισχύ