Μειωμένα Εισιτήρια

Μειωμένο εισιτήριο ξενάγησης καταβάλλουν οι παρακάτω κατηγορίες επισκεπτών με την επίδειξη σχετικού αποδεικτικού:

  • Οι πολύτεκνοι γονείς
  • Οι άνεργοι
  • Οργανωμένες ομάδες μαθητών και φοιτητών – σπουδαστών σε ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ – ομάδες προσκόπων
  • Καθώς και τα παιδιά ηλικίας 7 – 17 ετών

Οι ταυτότητες πρέπει να είναι σε ισχύ.