Ημερομηνία (απαραίτητο)

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το επώνυμο σας (απαραίτητο)

  Διεύθυνση (απαραίτητο)

  Τηλέφωνο (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Επαγγελματική ιδιότητα και Φορέας/Οργανισμός:

  Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου για την έρευνα:

  1. Αντικείμενο, σκοπός και διάρκεια της έρευνας: (απαραίτητο)

  2. Η έρευνά σας απαιτεί συλλογή ή παγίδευση ατόμων; (απαραίτητο)

  ΝαιΟχι

  Αν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε: (απαραίτητο)

  α. Λατινική ονομασία είδους:

  β. Αριθμός δειγμάτων:

  γ. Τύπος δειγμάτων:

  δ. Ακριβής τοποθεσίες συλλογής/παγίδευσης ατόμων:

  ε. Παραρτήματα οδηγιών στις οποίες αναφέρονται τα είδη:

  στ. Η έρευνά σας απαιτεί την εξαγωγή δειγμάτων στο εξωτερικό; ΝαιΟχι

  3. Γιατί επιλέξατε την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-
  Λευκίμης-Σουφλίου για την έρευνά σας; (απαραίτητο)

  4. Πριν επιλέξετε την περιοχή για την έρευνά σας έχετε επικοινωνήσει με κάποιον τοπικό: (παρακαλώ αναφέρετε το όνομα ατόμου ή του Φορέα στο πεδίο που υπάρχει παρακάτω): (απαραίτητο)

  ΦορέαΆτομοΆλλοΚανέναν

  5. Περιγραφή της διάρκειας και της τοποθεσίας των εργασιών πεδίου:
  Συνολική διάρκεια:

  Διάρκεια επίσκεψης ανά τοποθεσία και ανά ημέρα: (απαραίτητο)

  Τοποθεσία

  Διάρκεια επίσκεψης (μέρες)

  Ώρες/ημέρα

  6. Γενική περιγραφή της μεθόδου έρευνας και προσέγγισης ευαίσθητων περιοχών

  7. Μέσο μετακίνησης στο δάσος:
  ΜηχανοκίνητοΜη-μηχανοκίνητοΜε τα πόδια
  διευκρινίστε το όχημα (τύπος οχήματος, αριθμός πινακίδων):

  8. Υπάρχει ανάγκη για συνοδεία από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Εθνικό Πάρκο;
  ΌχιΝαι (διευκρινίστε)

  9. Έχετε ξαναεπισκευτεί την περιοχή του Εθνικού Πάρκου για φωτογράφηση στο
  παρελθόν? Εάν ναι, αναφέρετε την χρονική περίοδο και το αντικείμενο φωτογράφησης.

  10. Έγγραφα/Άδειες που θα έπρεπε να ληφθούν υπ' όψη κατά τη διαδικασία γνωμοδότησης (επισυνάψτε).
  11. Άλλες πληροφορίες