Blog

Δελτίο Τύπου – Πραγματοποίηση Συνεδρίου με Θέμα Βιοποικιλότητα στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου-Μαθήματα Διατήρησης για Προστατευόμενες Περιοχές

Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία πραγματοποιήθηκε το συνέδριο με θέμα «Βιοποικιλότητα στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου-Μαθήματα Διατήρησης για Προστατευόμενες Περιοχές», που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Νοεμβρίου στο κτίριο του Φορέα Διαχείρισης, στη Δαδιά.

Παρουσιάστηκαν συνολικά 15 εργασίες οι οποίες κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα της γνώσης που έχει αποκτηθεί για το Εθνικό Πάρκο ΔΛΣ. όλα τα προηγούμενα χρόνια.

 

Επιστήμονες, πολιτικά πρόσωπα της περιοχής αλλά και απλοί πολίτες έδωσαν το παρόν για να συζητήσουν και να προβληματιστούν για την ποικιλία των οικοτόπων και των ζωντανών οργανισμών και να προτείνουν μεθόδους διαχείρισης και διατήρησης της  προστατευόμενης περιοχής και των ειδών που περικλείει.

Υποστηρικτές του Φορέα Διαχείρισης, οι φοιτητές Δασολογίας του ΔΠΘ που παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου και συμμετείχαν ενεργά στη διεξαγωγή του.

 

Το συνέδριο ξεκίνησε με μια λεπτομερή αναφορά στους γύπες και τα σπάνια αρπακτικά πουλιά του Δάσους Δαδιάς, ως σήμα κατατεθέν της περιοχής, για τις θέσεις φωλιάσματος που επιλέγουν, τις διατροφικές τους συνήθειες, καθώς και τους παράγοντες που περιορίζουν την εξάπλωση του πληθυσμού τους.

 

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην πλούσια χλωρίδα και ερπετοπανίδα της περιοχής, ως μία βιογεωγραφική γέφυρα δύσης και ανατολής, την εναλλαγή του τοπίου του Εθνικού Πάρκου, αλλά και τις μεταβολές του δάσους σε σχέση με τη διαχρονική, ήπια παρέμβαση του ανθρώπου και της κλιματικής αλλαγής.

 

Καταξιωμένοι επιστήμονες ο καθένας από το χώρο του, μίλησαν για την ποικιλία της ζωής σε όλες τις μορφές και συνδυασμούς, το πλούσιο οικοσύστημα της περιοχής τονίζοντας ότι, το δάσος της Δαδιάς αποτελεί διεθνώς σημείο αναφοράς για τους οργανισμούς που φιλοξενεί και η διατήρησή του αποτελεί την ουσιαστικότερη εγγύηση, αναδεικνύοντας έναν ανεκτίμητης αξίας φυσικό και ζωικό πλούτο.

 

Τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή σε επιλεγμένα σημεία, ώστε να παρατηρήσουν οι σύνεδροι τα σπάνια αρπακτικά πουλιά σε πτήση, να εισέλθουν μέσα στο δάσος και να δουν από κοντά τα ερπετά και να θαυμάσουν από κοντά σπάνιους γεωλογικούς σχηματισμούς.

 

Στόχος του Φορέα Διαχείρισης είναι, να αποτελέσει το συνέδριο αυτό σημείο αναφοράς για την προστασία και διατήρηση της ελληνικής φύσης και βιοποικιλότητας, φροντίζοντας για τη διάδοση της γνώσης και της εμπειρίας, σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τις φυσικές αξίες της περιοχής.

 

Ευχαριστούμε θερμά τους εισηγητές του συνεδρίου, τους κκ. Δ.  Μπακαλούδη, Χ. Βλάχο, Β. Γκούτνερ και Β. Κοντσιώτη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κ. Π. Παφίλη από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τους κκ. Η. Μήλιο, Α. Παπαγεωργίου και Γ. Κοράκη από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, τον κ. Κ. Ποϊραζίδη από το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, τον κ. Βασιλάκη Δ. από τη Δ/νση Δασών Ν. Έβρου, την κα. Θ. Σκαρτσή από το WWF-Ελλάς, την κα. Ό. Αλεξάνδρου από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, και τους κκ. Χ. Παπαλεξανδρή και Σ. Ζακκάκ από το Φορέα Διαχείρισης ΕΠ ΔΛΣ για τις πολύτιμες γνώσεις που μας προσέφεραν.

 

Αλεξίου Δέσποινα
Τμήμα Πληροφόρησης-Εκπαίδευσης-Δημοσιότητας
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου
Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου
IMG_0917 IMG_0918 IMG_0920 IMG_0921 IMG_0924 IMG_0931 IMG_0934 IMG_0938 IMG_0939 IMG_0943 IMG_0974 IMG_0977 IMG_0982 IMG_0999 IMG_1008 IMG_1025 IMG_1048 IMG_1057 IMG_1064 IMG_1067 IMG_1074 IMG_1088 IMG_1099 IMG_1125 IMG_1144 IMG_1186 IMG_1205

Φωτογραφίες: Σταύρος Τσιαντικούδης – Αρχείο Φορέα Διαχείρισης Ε.Π. Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου