Blog

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Ιματισμού

Ανακοίνωση 22/01/2020. Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του έργου “Προμήθεια Ιματισμού” μετατίθεται για τη Δευτέρα 27/01/2020 και ώρα 11.00.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου:

προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια ιματισμού, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (7.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η παρούσα δαπάνη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε βάρος του 2019ΣΕ27510008.
Τα προς προμήθεια αντικείμενα κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 18000000 – Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών