Blog

Διευκρίνιση και αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης για το Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών (ΑΔΑΜ 20PROC006306317)

Διευκρινίζεται ότι στο ΤΕΥΔ που θα υποβληθεί για το Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών (Παράρτημα ΙΙ του διαγωνισμού), στο Μέρος IV, Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, στο δεύτερο πεδίο, θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα για το σύνολο των μελών της ομάδας έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.5 του διαγωνισμού.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών μετατίθεται για τις 03 Μαρτίου 2020 και ώρα 09:00.