Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου έχοντας υπόψιν την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, προβαίνει σε συνοπτικό διαγωνισμό για την παρακολούθηση ημερόβιων και…

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού «Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»

Ενημέρωση: 11/12/2019. Έχει αναρτηθεί ορθή επανάληψη για το Φύλλο Συμμόρφωσης του Τμήματος 2 του διαγωνισμού. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου: Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Ιματισμού

783_11-11-2019_Πρόσκληση-_ιματισμός-ΟΕ-αδαμ-αδα Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου: προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια ιματισμού, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Κιαλιών, Τηλεσκοπίου και Φωτογραφικής μηχανής και φακού

784_11-11-2019_Πρόσκληση-_τηλεσκόπιο-ΟΕ-αδαμ-αδα Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου: προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια κιαλιών, τηλεσκοπίου και φωτογραφικής μηχανής και φακού, με κριτήριο την πλέον...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Συστήματος Τηλεδιάσκεψης

785_11-11-2019_Πρόσκληση-_τηλεδιάσκεψη-αδαμ-αδα Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου:   προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια συστήματος τηλεδιάσκεψης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μαυρόγυπας και Κραυγαετός νεκροί από πρόσκρουση σε έλικες ανεμογεννητριών»

Δύο σπάνια αρπακτικά πουλιά, ένας Κραυγαετός (Clanga pomarina) και ένας Μαυρόγυπας (Aegypius monachus), εντοπίστηκαν νεκρά μετά από πρόσκρουση σε ανεμογεννήτριες στις 19 και 21 Αυγούστου 2019, στην περιοχή του Νότιου Έβρου. Συγκεκριμένα, στις 19 Αυγούστου…

COMMON CROSS-BORDER POLICIES FOR FORESTRY PROTECTION

To έργο COMMON CROSS-BORDER POLICIES FOR FORESTRY PROTECTION έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020», στον άξονα προτεραιότητας 2.Α, Θεματικό Στόχο 06, Επενδυτική Προτεραιότητα 6d, Ειδικό στόχο 5. Το έργο επικεντρώνεται…

Νεκρά πέντε σπάνια αρπακτικά πουλιά σε μόλις έναν μήνα στη Θράκη

Πέντε σπάνια αρπακτικά πουλιά βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα σε έναν μήνα από δηλητηριασμένα δολώματα, βάσει των πρώτων ενδείξεων, στη Ροδόπη και τον Έβρο, γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη διατήρηση του πληθυσμού τους και…

Χρυσαετός με δορυφορικό πομπό νέο θύμα δηλητηρίασης στον Έβρο

Μια μόλις εβδομάδα μετά τον εντοπισμό του νεκρού Μαυρόγυπα στην περιοχή της Λύρας – Φυλακτού στον Έβρο, άλλο ένα σπάνιο αρπακτικό πουλί εντοπίστηκε νεκρό στην περιοχή του χωριού Σιδηρώ. Και τα δυο περιστατικά εντοπίστηκαν σε πολύ κοντινή…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου: προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου (Ορκωτού Ελεγκτή) για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του…