Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Νέα πυρκαγιά, νέα απειλή για το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου

Για τρίτη συνεχόμενη φορά σε διάστημα οκτώ μόλις μηνών εκδηλώθηκε πυρκαγιά την περασμένη Παρασκευή 09 Ιουλίου στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου. Η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε δυτικά του οικισμού Προβατώνα, στη νοτιοανατολική περιοχή του Εθνικού…

Λειτουργία Κέντρου Ενημέρωσης – Μέτρα Προστασίας

Αγαπητοί φίλοι του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου λειτουργεί εφαρμόζοντας τα παρακάτω μέτρα προστασίας για την…

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ Φ.Ι.Χ. ΤΥΠΟΥ 4Χ4 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η αποσφράγιση των προσφορών για την προμήθεια ενός (1) οχήματος ΦΙΧ τύπου 4χ4 με διπλή καμπίνα από την αρμόδια επιτροπή ανάθεσης διαγωνισμών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα   9:00 π.μ., στα γραφεία…

Προκήρυξη διαγωνισμού “Προμήθεια οχήματος ΦΙΧ τύπου 4χ4 με διπλή καμπίνα”

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την…

Δελτίο Τύπου: Ο μοναδικός πληθυσμός του μαυρόγυπα ξανά σε κίνδυνο

Μπροστά σε δύο νεκρούς μαυρόγυπες, έναν στικταετό και μία αγριόγατα βρέθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο δύο υπάλληλοι του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου και η χειρίστρια του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου για την ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων…

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΠΥΛΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΙΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η αποσφράγιση των προσφορών για τη Χαρτογράφηση Ευαισθησίας Γραμμικών Υποδομών (δίκτυα μεταφοράς ρεύματος, πυλώνες υψηλής και μέσης τάσης, αιολικά πάρκα) ως προς τα είδη χαρακτηρισμού από την αρμόδια επιτροπή ανάθεσης διαγωνισμών θα πραγματοποιηθεί…

Προκήρυξη Σύμβασης για τη Χαρτογράφηση Ευαισθησίας Γραμμικών Υποδομών (δίκτυα μεταφοράς ρεύματος, πυλώνες υψηλής και μέσης τάσης, αιολικά πάρκα) ως προς τα είδη χαρακτηρισμού

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου έχοντας υπόψιν την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, προβαίνει σε συνοπτικό διαγωνισμό για τη Χαρτογράφηση Ευαισθησίας Γραμμικών Υποδομών (δίκτυα μεταφοράς ρεύματος,…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και βενζίνης»

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή οικονομικών προσφορών στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου έως τις 19…

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου (Ορκωτού Ελεγκτή) για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Λογιστικής Διαχείρισης

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Λογιστικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης…